En el cas de que l’import adjudicat del lot superi els 600.000 euros, si es tracta d’obres, concessions d’obres publiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; 450.000 euros, si es tracta de subministraments, i 150.000 euros, en els de serveis i en els contractes administratius especials, hauràs d’adjuntar per poder trametre el contracte el document en pdf del contracte i els plecs.

Per adjuntar els documents, hauràs d’anar al final de la pantalla de dades del lot (a sota de les dades de l’adjudicatari) on es troba l’apartat de llista de documents del lot i clicar a “Afegir nou”

Un cop fet això accediràs a la pantalla per adjuntar documents, on s’ha de cercar el pdf que vols adjuntar i indicar quin tipus de document es.

Cal recordar que la mida màxima de cada pdf que s’adjunta es de 10MB, en el cas de que algun dels documents superi aquesta mida s’ha de partir i adjuntar-ho per parts.