En el cas dels contractes que no tenen despesa, normalment contractes de gestió de serveis públics i administratius especials, s’han d’informar amb imports 0. Per poder informar al Registre que tenen un import 0 tant de licitació, com de valor estimat i adjudicació, cal marcar el “flag” d’imports a determinar, ja que si no està marcat aquest camp, el Registre obligarà a informar aquests imports.

En el cas que aquests contractes sense despesa a més suposin algun tipus d’ingrés per a l’organisme contractant, aquest s’ha d’informar en l’apartat “altres dades econòmiques” que es troba a nivell del lot en el cas de contractes: de gestió de serveis públics, concessió d’obra pública, administratius especials i de col·laboració públic i privat.