L’Administrador d’Entitat de l’ens és l’usuari que pot gestionar l’alta d'usuaris, associar l'usuari a un organisme i la baixa d’usuaris.

Alta d'usuaris al RPC

Per tal de donar d’alta a un usuari amb perfil d’Editor i/o Validador al RPC, cal que l’Administrador d’Entitat accedeixi a l’eina i concretament, a l’apartat ‘Usuaris’:

En aquest apartat hi ha un cercador d’usuaris a través del qual l’administrador podrà verificar si l’usuari no està ja donat d’alta a l’ens. En cas que calgui crear l’usuari de zero, cal fer-ho a partir del botó “nou usuari” d’aquesta mateixa pantalla.

En aquest punt es carregarà la pantalla d’alta d’usuaris.

mceclip0.png

 En aquesta pantalla cal informar les següents dades del nou usuari:

 • NIF (sense espais en blanc o signes de separació)
 • Nom i cognoms
 • Perfil que l’usuari tindrà al RPC
 • Correu electrònic

Caldrà deixar marcat, tal com està per defecte, el camp que indica que l’usuari està actiu i clicar a Gravar.

NOTA: En cas que volgueu donar d'alta a un nou Administrador d'Entitat seguiu les indicacions de la FAQ: Com puc donar d'alta un nou Administrador d'Entitat al RPC).

 

Associar organisme a l'usuari

Un cop donat d’alta el nou usuari, cal associar a aquest a l’òrgan de contractació per tal que pugui accedir a l’eina i exercir les funcions del rol corresponent. Per fer-ho cal accedir a l’apartat “Organismes d’usuari”.

En aquesta pantalla també hi ha un cercador (per poder veure quins usuaris té associats l’ens o bé quins perfils te associat un usuari ja existent).

A sota, clicar el botó “Nou” per accedir a la pantalla per associar l’ens a l’usuari.

mceclip1.png

Es mostra el formulari per a associar a l’usuari a l’organisme:

mceclip2.png

Seleccionar de la llista d’usuaris de l’ens a aquell que es vol associar, triar el perfil (per defecte apareix el perfil que se li ha assignat a l’usuari a l’apartat anterior “Usuaris”, tot i que es pot canviar per permetre afegir més d’un perfil a l’usuari (repetint aquesta operació per a cada perfil a associar).

En el camp Organismes (nivell 2) apareixen els organismes que depenen de l’organisme de nivell 1, en el cas que existeixin altres ens sota la jerarquia de l’òrgan de contractació (p.ex: ajuntament i els seus ens dependents).

Finalment cal informar les dates de inici i fi de la vigència de l’associació de l’usuari amb l’organisme.

 • La data d’inici serà aquella en la que l’usuari hagi de poder accedir a l’eina amb aquell rol.
 • La data de fi, per defecte, serà 31/12/2030. En cas que el perfil de l’usuari hagi de tenir una vigència inferior, es pot indicar una data diferent, però cal tenir en compte que a partir de la mateixa, no es podrà accedir amb aquest rol a l’eina.

   

Baixa d'usuaris al RPC

Per donar de baixa un usuari cal que l’Administrador d’Entitat cerqui (per NIF o nom) l’usuari que es vol donar de baixa i un cop dintre de la seva fitxa de dades desmarcar aquest camp “Usuari actiu”.

mceclip3.png

NOTA: En cas que volgueu donar de baixa a un Administrador d'Entitat seguiu les indicacions de la FAQ: Com puc donar d'alta un nou Administrador d'Entitat al RPC).

Reactivació d'usuaris al RPC

Al fer l’alta d’usuaris al RPC cal informar la data d’inici i final de vigència, tal i com es mostra a la següent imatge:

mceclip4.png

Si arriba aquesta data fi de vigència, i l’usuari encara ha de continuar poden accedir com a usuari al RPC caldrà que es sol·liciti la reactivació ja que no apareixerà com a usuari donat d’alta a l’ens i en intentar associar-lo apareixerà el missatge:

mceclip5.png

En aquesta cas caldrà que l’Administrador d’Entitat de l’ens obri petició de suport per tal de sol·licitar la reactivació de l’usuari amb les següents dades:

 • Nom i Cognoms
 • DNI usuari a reactivar
 • Organisme contractant al qual pertany
 • Rols dels que disposa aquest usuari al RPC