En el cas de contractes o lots dintre del contracte que hagin estat declarats com a deserts, s’han d’informar al Registre fent constar que son deserts marcant el “flag” de lot desert que hi ha a les dades del lot.
En el cas de que a les dades del lot es marqui el camp de “lot desert” només cal informar de les dades del lot el codi CPV i la data d’adjudicació (que s’ha de posar la data de declaració de desert).