Un cop acabat i liquidat el contracte i les seves possibles pròrrogues (si n’hi ha) s’ha d’informar al Registre la liquidació del contracte.

En l’apartat de lots/pròrrogues pendents de liquidació es pot fer una cerca de tots els contractes amb lots que la seva data de fi prevista ja ha passat i no estan extingits ni prorrogats, i que per tant es poden extingir.

Es pot informar l’extinció des de la mateixa pantalla del cercador (clicant sobre la fletxa blava) o des de l’apartat de liquidació i cercant el contracte que es vol extingir.

Hi ha dos tipus de liquidació, per compliment i per resolució. En el cas de la liquidació per resolució s’ha de informar la causa de resolució del contracte.

En el camp del preu final per defecte apareix l’import d’adjudicació del contracte més les possibles modificacions del contracte, però s’ha d’informar l’import real que s’ha pagat pel lot.

En el cas dels contractes amb un import d’adjudicació superior a 50.000 euros per poder informar la extinció del contracte cal adjuntar l’informe d’avaluació del contracte (que es pot trobar a la part de dalt de la pàgina del Registre al costat el codi usuari o a la pàgina web de la JCCA). En els contractes que son estudis o dictàmens cal adjuntar sempre l’informe d’avaluació del contracte independentment del import del contracte i en el cas de contractes de l’àmbit del mon local no es obligatori en cap cas adjuntar-lo.

Cal adjuntar el mateix formulari que es descarrega de la pàgina del Registre o a la pàgina web de la JCCA , no es pot imprimir per omplir-lo i després escanejar-lo, ja que l’informe d’avaluació es un pdf intel·ligent i per tant te un format diferent al del pdf normal.