Al Registre Públic de contractes no s’informen els acords marcs només els derivats. En informar com a procediment d’adjudicació “derivat d’acord marc” es obligatori informar en el camp de sistema de racionalització de la contractació “Acord marc”. Al fer això apareix a sota d’aquest camp un nou desplegable on s’ha de triar l’Acord marc del qual deriva el contracte.

El desplegable d’Acords marc es va actualitzant per part de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per tant en el cas de l’Acord marc del qual deriva el teu contracte no estigui en el desplegable ens hauràs de fer arribar les dades necessàries per donar d’alta l’Acord marc en el llistat (codi, descripció i vigència) a l’adreça de correu electrònic registre_contractes.eco@gencat.cat