En el cas de contractes de subministraments agregats per preu unitari, en què tens un preu per unitat de producte però no saps a l’hora d’informar les dades del contracte en el Registre el nombre d’unitats que finalment es contractarà (ja que depèn de les necessitats que vagi tenint l’organisme contractant), s’ha d’informar en l’RPC com a preu d’adjudicació una estimació. I un cop acabat el contracte, en fer la liquidació d’aquest, s’informa en el preu final l’import real que s’ha pagat pel subministrament.