Per tal de sol·licitar una nova alta o modificació de l'usuari Administrador d'Entitat al RPC, cal que ens enviïs el formulari d'alta del servei amb les dades del nou administrador, a través d'EACAT, de la manera indicada en aquest enllaç

A través del mateix formulari pots comunicar la baixa d'un administrador, seleccionant "Modificació", en l'apartat "Administradors" mitjançant l'opció "Heu de donar de baixa un administrador?" podràs indicar les dades de l'administrador a donar de baixa.

Per protecció de dades de caràcter personal no es faciliten des del nostre Centre d'Atenció a l'Usuari dades relacionades amb les persones que estan donades d'alta a les plataformes, per la qual cosa , en cas de no conèixer aquestes dades des de l'òrgan de contractació, caldrà que ens envieu un formulari d'alta amb les dades d'un nou administrador d'entitat per tal que aquest accedeixi a consultar els usuaris de l'eina, un cop tingui assignat el rol.