El Registre Públic de contractes disposa d’un accés públic a través del qual es pot accedir a les dades contractuals trameses per part dels òrgan de contractació de Catalunya.

Els ciutadans poden accedir a un cercador únic a través d’aquest enllaç i seleccionar els criteris de cerca corresponents des de la pantalla de sota.

Només apareixen, però en aquesta cerca, els contractes que estiguin en estat validat a l’eina de gestió del RPC. És a dir, el teu òrgan de contractació haurà d’haver fet alguna tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que, per la seva banda, hagi passat a l’estat validat en el cas de trobar-les correctes.

Si el teu ens no apareix voldrà dir que no tens cap informació al RPC en aquest estat (tramès i validat).