1. Si ets un ens del món local o una universitat:

Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

És important que consideris:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT t’ hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

2. Si NO ets un ens del món local o una universitat:

Per a informació sobre l’alta per a entitats que no són del món local o universitats, es pot contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari d’Economia trucant al 902 30 01 27, o bé, a través de l’adreça de correu: registre_contractes.eco@gencat.cat

3. Com sol·licitar correció de dades ja enviades al RPC?

Les dades ja enviades al Registre Públic de Contractes i validades per la JCCA no es poden modificar des de l’aplicació. En cas que necessitis corregir alguna dada que ja hagi estat tramesa, cal que omplenis el següent formulari.

Aquesta petició s’ha d’enviar directament a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa a través de l’adreça: registre_contractes.eco@gencat.cat