Tot i haver gravat les dades d’un contracte al RPC si aquest no està complert no es farà la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva revisió.

Per veure per quin motiu no pots fer la tramesa de les dades d’un determinat contracte accedeix al menú “Correcció de dades” i cerquis el contracte determinat. Des d’aquesta pantalla pots veure el motiu pel qual no es poden trametre les dades.

Exemples:

  • Manca informar anualitats. Tot i que l’execució del contracte no superi un any, si el període inclou dos anys diferents, s’han d’informar anualitats al RPC.
  • La suma de l’import de les anualitats és més gran de l’import licitat.
  • La suma de les anualitats de l’import adjudicat és més gran que l’import d’adjudicació.
  • Manca informar les ofertes presentades (obligatòries en el cas dels contractes d’obres no menors).

Per corregir o informar les dades corresponents, caldrà que accedeixis a l’enllaç de la primera columna de resultats en que es mostra al número de registre  (no a la fitxa resum de les dades incorporades).  

Posteriorment es poden modificar les dades del contracte en cas que la correcció de dades s’hagi de fer sobre les dades generals a través del botó “Modificar dades” a la part superior de la pantalla, o bé, modificar les dades dels lots de la licitació accedint al lot necessari des de la primera columna de la part inferior de la pantalla  (no a la fitxa resum de les dades incorporades):