Des de la opció “Correcció de dades”, es poden modificar les dades relacionades amb els contractes introduïts (lots, modificacions, anualitats, pròrrogues, etc.).

Des d’aquesta opció, també es poden afegir nous elements relacionats amb el contracte (noves pròrrogues, noves modificacions de lot, etc.)

Només es podran modificar les dades dels contractes retornats o amb estat “Organisme contractant”. Tot i que els contractes es puguin corregir en cap cas es podrà corregir les dades informades en la pantalla de dades bàsiques.

Des de l’apartat “Modificar dades” també es pot esborrar un contracte.